DUURZAAMHEID

Wij van Krunon geloven dat innovatie alleen waardevol is als deze hand in hand gaat met de duurzaamheid van zowel het bedrijf als de directe maatschappelijke omgeving. Zinvolle innovatie noemen wij dat. Innovatie die bijdraagt aan de totstandkoming van een steeds duurzamere branche en maatschappij. Duurzaamheid is met het oog op de toekomst van belang voor de continuïteit van Krunon, maar draagt tevens bij aan het concurrentievoordeel dat wij onze klanten op deze manier kunnen bieden.

MATERIALEN KRINGLOOP

Onderstaand artikel van Phillips illustreert het toegenomen belang van duurzaamheid in het algemeen en de bijdrage die de kunststofbranche daaraan levert. Krunon maakt al jarenlang gebruik van gerecycled materiaal en ook binnen de branche lijkt er sprake te zijn van toegenomen interesse. Hoe groter de bijdrage hierin van de andere partners hoe meer dit bijdraagt aan het sluiten van de materialen kringloop.
Binnen Krunon houden wij met ons materiaalgebruik niet alleen rekening met de recyclebaarheid maar ook met aspecten als: energiezuinigheid, de schadelijkheid van de chemische bestanddelen aan het milieu en levenslange betrouwbaarheid voor onze klanten. Het een mag niet niet ten koste gaan van het ander. Duurzame kwaliteit staat bij ons voor alles.

http://philips.to/1IUkvYW

LED-VERLICHTING EN ECODRIVE

Afgelopen jaar hebben wij ervoor gekozen om de complete verlichtingsinstallatie te verduurzamen door deze te vervangen voor LED- verlichting. Voor de komende jaren groeit  Krunon meer en meer toe naar een volledig groene onderneming. Zo zijn er voor de nabije toekomst plannen om het volledige dak van de fabriekshal te voorzien van zonnecollectoren. Daarnaast staat voor de komende jaren de vervanging van de overige machines naar energiezuinige Eco-drive machines van Engel op het programma. De impact op het milieu wordt verder geminimaliseerd door te blijven investeren in impactrijke mogelijkheden om de fossiele voetafdruk verder te verkleinen. Ook de bewuste keuze voor energieleverancier Engie is daarvan een voorbeeld. Engie garandeert duurzaam gebruik van van onze fossiele reserves en biedt uitsluitend groene stroom aan.

DE TOEKOMST

Al voor dat duurzaamheid een thema was investeerde Krunon in een breed scala aan technologische oplossingen. Zowel vanuit winstoverwegingen, als vanuit concurrentiebelang. Onze Eco-drive machines gaan aanzienlijk langer mee, ondanks het feit dat ze duurder waren in aanschaf en er tot op heden geen subsidie wordt verstrekt op dergelijke duurzame investeringen. Echter blijft ook voor de toekomst prioriteit om efficiënter en effectiever om gaan met de mogelijkheden om steeds duurzamer op te treden binnen de branche en naar buiten toe.

NRK

Onze aansluiting bij de NRK (Nederlandse Rubber en Kunststof maatschappij) is hier ook zeker een belangrijk onderdeel van. De NRK vormt met haar duurzame uitgangspunten, gedragscodes en snel uitbreidende ledenbestand, een welkome aanvulling  op de prioriteiten binnen de branche. Door lidmaatschap onderschrijft Krunon de gedragscode voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

http://www.nrk.nl/